Studenter bidrog till planering av nytt företagshotell i Karlskrona

Studenter bidrog till planering av nytt företagshotell i Karlskrona

Studenterna Andreas Persson och Daniel Holmberg, båda maskinteknikstudenter med fokus på innovativ och hållbar produktutveckling samarbetade i sitt examensarbete med Karlskrona Kommun och Kruthusen Fastigheter kring planeringen av ett nytt företagshotell i Torskors. 

I Blekinge Läns Tidning går nu att läsa att projektet blir av; “Nytt företagshotell när Karlskrona växer

Bengt Lingman från Karlskrona Kommun är nöjd över att det blivit ett speciellt fokus på miljömässighet.

Handledaren under examensarbetet, Christian Johansson: “Det är väldigt roligt när våra studenter får jobba med verkliga problem i sina examensarbeten och ännu roligare när planer senare blir verklighet!

3D-modellerad detalj från slutliga konceptet.

Sammanfattning av examensarbetet

Kruthusen Företagsfastigheter AB är ett företag som hyr ut lokaler till främst mindre och nystartade företag. Idag är nästan alla av deras lokaler redan uthyrda vilket möjliggör utbyggnad av nya lokaler. Problemet med detta är att användning av dagens byggnadsmetoder och material kommer ge en väldigt dyr hyra, som dessa små företag inte kan betala. Därför behövs det nya sätt som fokuserar på att få ner kostnader när dessa typer av lokaler ska byggs, för att få en låg hyra.

I dagens lokaler tillkommer stora kostnader i ombyggnader eller liknande när företag byter lokaler. Vissa har behov av extra badrum, andra behöver tillgång till kök och några behöver inte tillgång till något. För att undvika de största kostnaderna i samband med detta kommer en gemensam avdelning byggas där det finns omklädningsrum med dusch, toaletter och kök.

Det finns många sätt att spara energi på som också minskar kostnader. En undersökning har gjorts för att se om det finns några andra alternativ till uppvärmning av lokalerna. Fjärrvärme är tillgängligt i det valda området för byggnaden, därför valdes detta som värmekälla då det anses vara ett hållbart alternativ. Värmeförluster beräknades för den nya byggnaden för att uppskatta om det är tillräckligt att fokusera på driftkostnader för att erhålla en låg hyra. Resultatet blev att en väldigt hög andel av värmeförlusterna kunde minskas, men det var inte tillräckligt för att ensamt säkerställa en låg hyra. Den totala kostnaden för byggnaden kunde inte uppskattas av oss. Detta är anledningen till att andra åtgärder som gemensamma utrymmen inte kan bevisas vara tillräckligt för att få en låg hyra. Först när ett byggföretag har gjort sin kostnadsuppskattning kommer det visa sig om konceptet är tillräckligt konstandseffektivt.

Den slutgiltiga byggnaden kommer bestå av en gemensam avdelning i mitten sammanlänkat med entrén och 10 industrilokaler i storleken 8×13 meter för uthyrning. För att underlätta för kunder finns det en parkering framför byggnaden. På baksidan finns det utrymme för varje företag att ha sina fordon. Det kommer även finnas utrymme för containrar som extra utrymme för företagen.

Referens

Persson, A., D. Holmberg (2016), Hur skapas billiga och hållbara lokaler för företag, Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 300 HE credits, Blekinge tekniska högskola. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-12840

 

[dqr_code post_id=”5212″]

Sharing
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Categories: Education, Innovation