Ny forskningsagenda; Make in Sweden 2030!

Ny forskningsagenda; Make in Sweden 2030!

Nu är senaste forskningsagendan från Produktion2030 lanserad; “Make in Sweden 2030”, stöttad av VINNOVA.

Den innehåller många intressanta reflektioner och konkreta exempel inom smart, digital och hållbar produktion.

Maskinteknik/Product Development Research Lab från Blekinge Tekniska Högskola har deltagit och är framförallt fokuserade med sin forskning inom “Styrkeområde 6: Integrerad Produkt- och Produktionsutveckling”.

screen-shot-2016-11-08-at-18-02-24

De senaste årens fokusering på värdemodeller lyfts som bra industriexempel tillsammans med GKN Aerospace. Även det arbete vi tidigare jobbade med i Fastelaboratoriet vid LTU finns upptaget som bra industriexempel.

screen-shot-2016-11-08-at-18-11-57

Läs hela forskningsagendan här: http://www.produktion2030.se/nyheter/ny-agenda/

Industrisamarbete lyfts i nytt visionsprogram för svensk industri

För mer information, kontakta Tobias Larsson (tlr@bth.se), Marco Bertoni (marco.bertoni@bth.se) eller Christian Johansson (christian.m.johansson@bth.se).

Sharing
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Categories: News, Research