Archives

Ny forskningsagenda; Make in Sweden 2030!

Nu är senaste forskningsagendan från Produktion2030 lanserad; “Make in Sweden 2030”, stöttad av VINNOVA. Den innehåller många intressanta reflektioner och konkreta exempel inom smart, digital och hållbar produktion. Maskinteknik/Product Development Research Lab från Blekinge Tekniska Högskola har deltagit och är framförallt fokuserade med sin forskning inom “Styrkeområde 6: Integrerad Produkt- och Produktionsutveckling”. De senaste årens fokusering på […]

Read More