Kreativ workshop för ökat teknikintresse

Kreativ workshop för ökat teknikintresse

Problemlösningsförmåga, kreativt förhållningssätt och nyfikenhet är viktiga egenskaper för framtidens ingenjörer. I en heldagsworkshop som arrangerades av PDRL deltog en skolklass från Hästöskolan i aktiviteter för att träna dessa egenskaper.

Professor Tobias Larsson (forskningledare för Product Development Research Lab) inledde dagen med att berätta vad man gör vid en högskola för att vidga vyn och förståelsen för verksamheten. De flesta har uppfattningen att det är undervisning som gäller och kanske inte har koll på att en stor del av verksamheten är också forskning och problemlösning tillsammans med företag.

Efter detta gick man över till att jobba med tre dimensioner av arbeten, dels hur man kan arbete effektivare för att göra det man redan gör (Lean production), och detta övades med att skruva ihop ficklampor snabbare och snabbare i lag och hitta sätt att göra detta på vad som tycks vara omöjliga 4-5 sekunder när första gången tog över 2 minuter.

School-worskhop-lampa-20130214-300x225School-worskhop-lego-20130214-770x577

Sedan gick vi över på en samarbetsövning. I grund och botten bygger allt arbete på förmåga att samarbeta och med en övning där man ger en halva av laget en ritning och den andra halvan legobitarna och sedan får de utan att se varandra försöka via enbart muntlig konversation få ihop modellerna. Inte alltid så enkelt men lärorikt!

School-worskhop-bro-20130214-300x225

Fika, lunch och rundvandring i lokalerna var ett bra break för att sedan gå in i en skapandeövning, att bygga en bro över ett 1m långt spann och som kan bära 1kg last. Tejp, träpinnar, ståltråd är komponenterna och här fick man först planera arbetet och skissa upp koncept innan man började bygga. Det blev en kul utmaning och lagen tävlade mot varandra på ett bra sätt. Alla broar klarade lasten och det slutade med att man fick släppa vikten från höjd för att hitta när broarna knäcks, för detta måste man ju prova ;-).

Dagens absolut sista kreativitetsövning var att hitta på ett koncept på glass som skulle realiseras via skisser istället för material och även här visade barnen på stor skapandekraft och själv skulle jag som glassfantast gärna se några av dessa koncept i butik!

School-worskhop-glass-20130214-300x225

En kul dag som gav energi både för oss på BTH och för Hästöskolan, och vi ser på responsen att detta är ett koncept vi får göra oftare och erbjuda fler. “School workshop in a box” får helt enkelt bli ett koncept från vår sida 😉

För mer information: Professor Tobias Larsson, tlr@bth.se, 0455-385525, Product Development Research Lab.

Sharing
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Categories: Education, News