Blekinge X-labs, ett designinitiativ för accelererad förändring

Blekinge X-labs, ett designinitiativ för accelererad förändring

Affärsliv, en näringslivsbilaga till BLT/Sydöstran hade idag en artikel av Jan Hindersson om det designinitiativ för accelererad förändring som Professor Tobias Larsson och entreprenören Sebastian Sjöberg samlat näringsliv och offentliga aktörer till.

Affarsliv-xlabs-teaser-20141112

Läs artikeln här: Affarsliv-xlabs-20141112.

Blekinge X Labs är inte ett företag, inte ett affärsnätverk och inte akademisk forskning. Det är ett designinitiativ för accelererad förändring skapat av en handfull individer och stött av en bred front företag och organisationer som tror på värdet av att gå från idé till handling snabbt och sjösätta prototyper i verkligheten som främsta läromedel. Blekinge X Labs vill vara ett koncept för samarbete över traditionella gränser och facilitera kommunikation som leder till konkret innovation i Blekinge som del av den globala världen

För mer information om Blekinge X-labs, se webb, och även sammanfattning av Näringslivsdagens exposé.

Sharing
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Categories: News