Monthly Archives: February 2022

Uppfinnare för en dag – Hyperloop pod designers!

Produktutvecklingslabbet bjöd in till en eftermiddag i Karlskrona Makerspace där ungdomar fick delta i årets sportlovsaktivitet; att i team klura på design av en pod för Hyperloop och sedan implementera sina idéer. Forskaren Johan Wall berättade berättade kort om problemlösningsprocessen och vilket material de hade att jobba med för att lösa utmaningen. NKT’s Kristina Owesson […]

Read More

Designing solutions with the product-service systems digital twin: What is now and what is next?

Abstract The emergence of IoT has propelled the traditionally known Product-Service System (PSS) to be Digital Twins (DT) are of particular interest in the domain of Product-Service Systems (PSS), to predict hardware availability, to inform about the needed features of new solutions, and to forecast the expected performances of new configurations in operation. The aim […]

Read More