Archives

Systems Engineering students designing the future of compaction equipment

After two problematic years for physical collaboration, the systems engineering course has finally had the opportunity to revamp the traditional university-industry collaboration that has characterised it for several years. On the 30th of May five groups of students have presented the work done in collaboration with Dynapac Compaction Equipment AB (Fayat Group) during the last […]

Read More

ME310 Convergence week på Stanford

BTHs team i Stanfordprojektet ME310 är precis hemkomna från ”Convergence Week” på Stanford University, där man tillsammans har jobbat med projektet och bestämt sitt slutkoncept som man ska konstruera till slutpresentationen i juni.  Årets projekt går ut på att utforska behov och möjligheter att ta alternativa energikällor till platser där man inte har lättillgänglig infrastruktur […]

Read More