3D print med skolungdomar

3D print med skolungdomar

Karlskrona Montessori-skola besökte Product Development Research Lab och Karlskrona Makerspace för en förmiddag kring digital produktutveckling med hjälp av 3D-print.

3D-printerfarmen inspekteras.

Professor Tobias Larsson hade en introduktion till designprocessen att gå från idé till produkt och hur en analog design kan förvandlas till en digital, 3D-printad, prototyp. De 26 eleverna hade hemma i skolan redan fått prova på att designa saker att 3D-printa som de nu fick se hur det blev.

Digital förberedelse för print.
Print pågår
Print färdigt

Man fick även gå runt i BTH’s labb och kolla på forskningsprojekt och även se annan produktionsutrustning som laserskärning, fräsning etc.

Rundvandring i labben
Categories: Makerspace, News