Archives

ExDin III – Expertnätverk i diagnostik | 2015-2017

I takt med den åldrande befolkningen och de medicinska behandlingsmetoderna utvecklas ökar antalet personer som är multisjuka, vilket gör diagnostiken mer komplex och krävande. Projektet ska ta fram en modell för hur för samverkan mellan specialister i diagnostiska nätverk kan gå från projekt till ordinarie verksamhet. Samverkan sker mellan fem akademiska parter, tre landsting och […]

Read More

Strategic Research Agenda: LEADING INNOVATION: en nationell agenda för organisering och ledning av och för innovation | 2012-2013

Managing and organizing an effective and innovative product development for increased productivity  A company ́s ability to create new values is crucial to its success and its survival. These values are created by the products and services the company offers its customers. A major factor behind the value creation is the methods and processes that […]

Read More