Archives

Applied simulation and internet of things for reduced waste during sheet metal forming

Together with Volvo Cars (Olofström), Telenor Connexion and Blue Science Part as coordinator, a research and application project has been carried out within the “Test arena Blekinge” with the aim of transforming theory into practically applicable knowledge in Industry 4.0. Industrial digitalisation has been going on since the 1990s, and with the development of the […]

Read More

Tillämpad simulering och internet of things för minskat svinn vid plåtpressning

Tillsammans med Volvo Cars (Olofström), Telenor Connexion och Blue Science Part som koordinator har ett forsknings- och tillämpningsprojekt utförts inom “Test-arena Blekinge” med syfte att omvandla teori till praktisk tillämpbar kunskap inom Industri 4.0. Den industriella digitaliseringen har pågått sedan 90-talet och med senaste decenniets utveckling av “sakernas Internet” eller Internet of Things så öppnar […]

Read More

Exjobb: Win-win för både företag och studenter

– Vi har fått med oss många bra erfarenheter från detta samarbete. Det är verkligen en win-win-situation där vi som företag kan bidra till att studenterna når sina mål, samtidigt som vi får chans att testa nya projekt, berättar Rickard Björnsson, produktionschef på Wugang Tailored Blanks i Olofström. Sharing       

Read More

Samverkan “in real life” mellan BTH och medlemsföretag i Techtank

I mitten av mars besökte lärare och forskare från BTH, Blekinge Tekniska Högskola, två av Techtanks medlemsföretag i Olofström – EBP och Wugang Tailored Blanks. Syftet med besöken var bland annat att fördjupa kontakterna mellan högskolan och näringslivet genom att öka kompetensen om varandra och hitta samarbetsmöjligheter såsom exjobb och studentprojekt. Både företagen och högskolan […]

Read More

Techtank Conference 2016 samlade företag kring industrins digitalisering

Under två dagar samlades industri och akademi till Techtank Conference 2016 på Volvo Cars i Olofström. Konferensen erbjöd en framtidsblick inom stampingområden som industriell produktutveckling, processberedning, tillverkning samt processunderhåll. Föreläsare från akademi, forskningsinstitut samt industrin presenterade inom relevanta områden: Digitalisering Internet of Things Kompositproduktion Materialdesign 3D-printing i metall Digital geometrisäkring Förutom presentationerna gjordes också studiebesök på […]

Read More

Techtank conference

  Techtank is a new technology cluster initiative for advanced engineering and manufacturing, and November 26-27 there was a conference at Volvo Cars in Olofström. The theme was “Lighter, stronger” and “Industry 4.0”.  Professor Tobias Larsson of BTH presented on the topic of Product Development for Industry 4.0. For more information contact Product Development Research […]

Read More