Archives

Besök vid Dynapac

Studenter och lärare från BTH besökte Dynapac Compaction Equipment AB för att få mer insikt i utveckling och tillverkning av vibrerande jord- och asfaltsvältar. Gruppen välkomnades av Magnus Fast, ansvarig för asfaltsvältar, som inledde med att berätta om Dynapacs historia och produktutbud. Dynapac grundades 1934 som Vibroverken AB, men är numera en del av divisionen […]

Read More