Archives

MSF Activities On The Greek / FYROM Border

Humanitär innovation vid BTH

Institutionen för Maskinteknik vid BTH har en stark forskningsprofil inom teknisk produktutveckling; hållbar produktinnovation, främst med koppling till områden som flyg, rymd, fordon, transport samt tillverkande industri i allmänhet. Sedan ett år tillbaka har profilen utökats till att även innefatta tillämpningar inom humanitär innovation. Professor Tobias Larsson är styrelsemedlem i Röda Korsets Högskola (RKH) som […]

Read More