Archives

Tobias Larsson i podcasten Framtidens Industri

Podcasten Framtidens Industri hade denna vecka Profesor Tobias Larsson, från Blekinge Tekniska Högskola, som gäst. Han berättar om hur de med digitala modeller och simuleringar tidigt i produktutvecklingen kan räkna på kostnader, värden och miljöpåverkan för slutprodukten. Hitta podden och mer om forskningen på nedanstående länk. Sharing       

Read More

Tobias Larson in the podcast Future Industry

The podcast Future Industry was this week hosted by Professor Tobias Larsson, from Blekinge Institute of Technology. He talks about how those with digital models and simulations early in product development can calculate costs, values and environmental impact for the end product. Find the podcast and more about the research at the link below. Sharing       

Read More