Archives

Ligth2Sustainable – Kompetenscenter för pressnings- och formningsteknologi | 2021-2022

Teknisk utveckling och globalisering förändrar ständigt förutsättningarna för industrier världen över. Den senaste utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik har förkortat geografiska avstånd och öppnat nya marknader, vilket resulterat i uppdelning av produktionsprocesser i allt mindre beståndsdelar för att utnyttja konkurrensfördelarna på olika platser. Produktionen idag och i framtiden kommer att fortsätta att ske inom i […]

Read More