Archives

Studenter prisade av Sparbanksstiftelsen Kronan

På den årliga stipendieutdelningen från Sparbanksstiftelsen Kronan som samlar BTH, Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet fick två examensarbeten från BTH Maskinteknik priser. 50.000 kr – Ellen Ottosson för arbetet “Framtagning av verktyg för integrering av Hållbar Utveckling: En explorativ studie kring hur hållbarhet kan integreras i Semcons projektprocess“. Handledare vid BTH Maskinteknik var Christian Johansson. 25.000 […]

Read More

Presentation av examensarbeten 2016

Civilingenjörsstudenter presenterar sina examensarbeten 1-2 JUNI, 2016 i G207, C313A & C413A på BTH. All theses will be made available through BTH ArkivEx portal late June. Se inbjudan och exjobben här: exjobb 2016 ver5 Sharing       

Read More