Archives

ExDin III – Expertnätverk i diagnostik | 2015-2017

I takt med den åldrande befolkningen och de medicinska behandlingsmetoderna utvecklas ökar antalet personer som är multisjuka, vilket gör diagnostiken mer komplex och krävande. Projektet ska ta fram en modell för hur för samverkan mellan specialister i diagnostiska nätverk kan gå från projekt till ordinarie verksamhet. Samverkan sker mellan fem akademiska parter, tre landsting och […]

Read More

PrimCareIT – Tele-conferencing to fight social and professional isolation | 2012-2014

Objectives: The project will provide a cost-effective development of sustainable e-health related services and products, especially focused on tele-consultation solutions. This should be done by pilot project demonstrators to create realistic scenarios for  a future sustainable health care. The overall aim of PrimCare IT is to raise the attractiveness of remote primary health care for medical […]

Read More