Archives

ExDin III – Expertnätverk i diagnostik | 2015-2017

I takt med den åldrande befolkningen och de medicinska behandlingsmetoderna utvecklas ökar antalet personer som är multisjuka, vilket gör diagnostiken mer komplex och krävande. Projektet ska ta fram en modell för hur för samverkan mellan specialister i diagnostiska nätverk kan gå från projekt till ordinarie verksamhet. Samverkan sker mellan fem akademiska parter, tre landsting och […]

Read More

Center for Tele Medicine – Sustainable Products and Services within E-health and Tele Medicine | 2010-2012

Objectives: The project will provide a cost-effective development of sustainable e-health related services and products. This should be done by various pilot project demonstrators to create realistic scenarios. Primarily this is done for the County Council of Blekinge but also other potential customers may be targeted. The project will create a technological-medical frontier area that can […]

Read More