Archives

Besök på Tre D Mekaniska och MRT System

I december besökte studenter från Indien och Kina på 3+1 programmet i Maskinteknik Tre D Mekaniska AB i Vilshult i syfte att följa upp deras projekt gentemot en av företagets egna produkter i avseende på design, hållfasthetslära och simulering. VD Kristoffer Persson gick igenom med studenterna och följde upp deras projekt, samt hade genomgång av […]

Read More

Studiebesök på Wugang och Volvo i Olofström

I november besökte jag och mina kinesiska studenter, doktorander och forskare från BTH Wugang Tailored Blanks Sverige AB och Volvo Personvagnars karossfabrik i Olofström som en del i min kurs Datorstöd inom konstruktion i syfte att få en bra koppling mellan designprocessen som konstruktör och tillverkning.

Read More