Blog

MakerTruck | 2019-

MakerTruck syftar till att underlätta och möjliggöra (kulturell) omvandling av individer, företag och organisationer genom att införa snabb prototypning och digital kompetens. Att anpassa sig till förändringar, och lära sig ny kompetens, kommer kräva att individer, företag och organisationer demokratiserar idégenerering och återkoppling. Nya kompetenser och teknologier måste snabbare plockas upp i utbildningssystemet ifall relevans […]

Read More

A modified johnson-cook model for ferritic-pearlitic steel in dynamic strain aging regime

Abstract In this study, the flow stress behavior of ferritic-pearlitic steel (C45E steel) is investigated through isothermal compression testing at different strain rates (1 s-1, 5 s-1, and 60 s-1) and temperatures ranging from 200 to 700 °C. The stress-strain curves obtained from experimental testing were post-processed to obtain true stress-true plastic strain curves. To […]

Read More
Framework for iterative value models

Iterative value models generation in the engineering design process

Abstract Value models are increasingly discussed today as a means to frontload conceptual design activities in engineering design, with the final goal of reducing cost and rework associated with sub-optimal decisions made from a system perspective. However, there is no shared agreement in the research community about what a value model exactly is, how many […]

Read More

Byggen av papper drillar blivande ingenjörer

Att skapa fungerande maskiner av wellpapp, tejp och lim kan vara en rejäl utmaning som bjuder på många lärdomar för blivande ingenjörer. Förstaårsstudenterna inom maskinteknik och industriell ekonomi fick i uppdrag att på mindre än ett dygn konstruera, bygga och testa kastmaskiner.  Dessa skulle inom givna begränsningar i material och vikt  på bästa vis klara av […]

Read More

Congratulations Shafiqul Md Islam, PhD!

Today, Shafiqul had a morning of presentation and discussion as he defended his PhD thesis “Fracture and Delamination in Packaging Materials: A Study of Experimental Methods and Simulation Techniques” in front of family, friends and colleagues at Blekinge Institute of Technology. The research has focused the development of building blocks for complete package-opening FE-simulation. The studies […]

Read More