Uppfinnare på sportlovet!

Uppfinnare på sportlovet!

Produktutvecklingslabbet bjöd in till en eftermiddag i Karlskrona Makerspace där ungdomar fick delta i årets sportlovsaktivitet; att bygga sin egen “automata”, en mekanisk skulptur.

Forskaren Johan Wall introducerar uppgiften.

Forskarna Johan Wall, Christian Johansson och Tobias Larsson stöttade i en övning där ett färdigt exempel fanns för att inspirera, men där kidsen själva fick gå igenom processen att tänka ut idé, skissa, laserskära, bygga, prova under en eftermiddag.

Febrilt arbete. Limpistol är alltid en risk.

På det fulltecknade eventet deltog 25 ungdomar, och det var imponerande att se hur långt de kom i sina lösningar då flertalet hann klart så de kunde prova sina skapelser, som de sedan fick ta med sig hem.

Kia med sin Automata med just namnet KIA.

Press från eventet:

Förberedelser från forskningslabbet

Denna korta video visar stegen i beredning av de kartonger som användes för automata-boxen och där alla deltagare fick en laserskuren kartong.

Denna video visar det demo-exempel på automata som förberetts.

Categories: Makerspace, News