Pedagogiska medel till Marco och Madeleine!

Pedagogiska medel till Marco och Madeleine!

För första gången, har det i år varit möjligt att ansöka om pedagogiska medel för att delta i en nationell- eller internationell högskolepedagogisk konferens. Ett av kraven för att söka dessa medel är att ha presenterat sitt bidrag på Lärarlärdom 2018. En speciellt utsedd bedömargrupp har nu beviljat bidrag. Från PDRL så fick Marco och Madeleine vardera 10000 SEK. 

Marco Bertoni, Institutionen för maskinteknik

Innovation projects with work integration social enterprises: evidence of challenge-based learning
Marco Bertonis studie diskuterar användandet av CBL (Challenge Based Learning) som ett led i CDIO-implementeringen. Vidare diskuterar det hur designprojekt i samverkan med WISE (arbetsintegrerande sociala företag) potentiellt kan bidra till en vidareutveckling av CBL. Studien visar att studenternas för värderingsprocessen ökade då de insåg att den inte enbart handlar om att bygga lösningar (feasibility), utan också om att adressera hur kunder och andra stakeholder kan tänkas reagera (desirability). Vidare fick studenterna ökad förståelse för att lösningen bör vara affärsbärande (viability). 

Madeleine Hermann, Institutionen för maskinteknik

Integrering av datorbaserade beräkningshjälpmedel på grundnivå i ingenjörsutbildningarna
Kan man effektivisera inlärningen och förbereda studenterna inför sin roll som ingenjörer genom att integrera datorbaserade beräkningsverktyg i grundläggande tillämpningskurser? Denna fråga har Madeleine Hermann ställt i ett utvecklingsprojekt. Effekten blev att studenterna kunde fokusera på modellbygge och analys av resultat vilket gav en djupare förståelse för teorin samtidigt som de tränade sig att använda beräkningsprogram. 

Vi gratulerar Marco och Madeleine till dessa pedagogiska medel som stimulerar till ytterligare pedagogisk utveckling!

Sharing
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Categories: News