PDRL medverkade under Möjligheternas dag

PDRL medverkade under Möjligheternas dag

Den 9:e januari bjöds matteintresserade elever in till Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona för att utmana sig i olika spännande aktiviteter. PDRL genomförde en workshop där problemlösning stod i fokus. PDRL’s team bestod för dagen av Johan Wall, Christian Johansson och Ansel Berghuvud. Huvudsyftet för oss när vi genomför denna typ av aktivitet är att visa hur kul det är med teknik och på sätt bidra till att forma framtida ingenjörer.

Uppgiften bestod i att få en LEGO-robot att utföra en given uppgift. För att klara detta var deltagarna själva tvungna att komma med idéer på hur uppgiften skulle kunna lösas för att sedan också realisera och testa sina idéer genom att programmera och testköra sina robotar. Övningen genomsyrades av deltagarnas positiva attityd och kreativitet. En stor eloge till alla som lyckades genomföra uppgiften trots hård tidspress.

 

Mer information om dagen hittas här.

 

Categories: News