Uppstart av nationell kompetensarena kring produktoptimering

Uppstart av nationell kompetensarena kring produktoptimering

Den 12:e maj hölls ett seminarium på Chalmers tänkt som ett startskott för en nationella kompetensarenan kring produktoptimering. Johan Wall deltog som representant för PDRL och BTH.

Målet med arenan är att samla kompetens och stödja gemensam utveckling av metoder, verktyg och processer kring en optimeringsdriven utveckling för att stärka svensk konkurrenskraft.

Arean har initierats av Volvo Cars som har etablerat en optimeringsarena med målet att öka den interna kompetensen och tillämpningen av produktoptimering. Baserat på detta har Volvo Cars tillsammans med Chalmers tagit fram basen för en nationell kompetensarena kring produktoptimering.

OCA

För mer information: Johan Wall, johan.wall@bth.se

Categories: News