Monthly Archives: November 2014

Utmärkta examensarbeten fick stipendier!

Sparbanksstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier till utmärkta examensarbeten. Vid ceremonin för 2014 belönades inte mindre än fyra examensarbeten från Maskinteknik! Speciellt roligt är att tre av examensarbetena har skett i samverkan med lokala företag, “in real life”! Vi gratulerar studenterna! 50 000 SEK Henrik Kvist och Henning Bakke för examensarbetet “Business Process Design” som […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Becoming An Innovative Company: Assessing An Organization’s Innovation Capability From The Perspective Of A Team

Research paper published in the 15th International CINet Conference, in Budapest, Turkey, 2014. Abstract Literature points out the need for companies to innovate continuously. Such need requires that companies develop capacities to exploit and improve current work as well as to develop and explore more radical opportunities. This paper is a case study that investigates […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Blekinge X-labs, ett designinitiativ för accelererad förändring

Affärsliv, en näringslivsbilaga till BLT/Sydöstran hade idag en artikel av Jan Hindersson om det designinitiativ för accelererad förändring som Professor Tobias Larsson och entreprenören Sebastian Sjöberg samlat näringsliv och offentliga aktörer till. Läs artikeln här: Affarsliv-xlabs-20141112. Blekinge X Labs är inte ett företag, inte ett affärsnätverk och inte akademisk forskning. Det är ett designinitiativ för accelererad […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

ExDin III – Expertnätverk i diagnostik | 2015-2017

I takt med den åldrande befolkningen och de medicinska behandlingsmetoderna utvecklas ökar antalet personer som är multisjuka, vilket gör diagnostiken mer komplex och krävande. Projektet ska ta fram en modell för hur för samverkan mellan specialister i diagnostiska nätverk kan gå från projekt till ordinarie verksamhet. Samverkan sker mellan fem akademiska parter, tre landsting och […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More