Archives

Beslutsstödsmiljö för produktutveckling

En liten glimt in i den beslutsstödsmiljö för produktutvecklande företag som utvecklas inom forskningsprojektet “model driven development and decision support” tillsammans med våra forskningspartners. Förmåga att redan i konceptfasen, innan man bygger produkterna, kunna förstå kostnad, värde samt miljöpotential mm över hela livscykeln skapar enorma möjligheter att prova olika scenarios och lösningar. Videovägg och touchscreen […]

Read More

Successful research on innovative product development

Since 2013, one of BTH´s focus area in research has been on innovative product development.Now after five years, an initial evaluation has been made and the results are very positive – the researchers have been active and it is high quality of scientific production.

Read More

Exjobb gav två nya jobb på Evomatic

– Vårt fokus var först och främst att göra ett bra exjobb, men visst fanns förhoppningen om en anställning på sikt. Nu hade vi flyt att det blev så direkt efter exjobbet, berättar Alexander Boneck, som tillsammans med Jint Van Reeden gjorde sitt exjobb på Evomatic under våren 2018.

Read More

Special Session “Model-Driven Decision Support for PSS” at CIRP IPS2

Marco Bertoni and Tobias Larsson are together with Giuditta Pezzotta and Fabiana Pirola of University of Bergamo setting up a special session on “Model-Driven Decision Support for PSS” at CIRP IPS2 that will be held in Hong Kong / Zuhai 2019. Deadline for proposals are Nov. 30th for full paper & abstract submission, more info here. […]

Read More

Special Issue “Design of Product-Service Systems”

Tobias Larsson and Marco Bertoni are editing the “Design of Product-Service Systems” Special Issue for “Designs”, an Open Access journal published by MDPI. Do not forget to submit your contribution, deadline is May 15th 2019! Special Issue Information Dear Colleagues, In search of more sustainable solutions and increased customer value combined with optimal resource utilization, manufacturing […]

Read More

Welcome as industrial PhD candidate Martin Frank!

Martin Frank is an industrial PhD candidate at BTH. Working as Research Engineer within Emerging Technologies at Volvo Construction Equipment he’ll now “double” by doing his PhD with a focus on data-driven design for autonomous systems. Martin is contributing to, and doing research in, the KKS research profile “Model Driven Development and Decision Support“. WHO […]

Read More

VIPP – Volvo Industrial PhD Programme

At Volvo Cars annual VIPP meeting, BTH’s PhD student Johan Pilthammar presented his research findings and received very good comments from the management team. His supervisor Prof. Sharon Kao- Walter was also invited and got a very good impression of the Volvo survey. About 30 industrial projects are in progress and more than 10 new […]

Read More

Pedagogiska medel till Marco och Madeleine!

För första gången, har det i år varit möjligt att ansöka om pedagogiska medel för att delta i en nationell- eller internationell högskolepedagogisk konferens. Ett av kraven för att söka dessa medel är att ha presenterat sitt bidrag på Lärarlärdom 2018. En speciellt utsedd bedömargrupp har nu beviljat bidrag. Från PDRL så fick Marco och […]

Read More

Kicking off a new year of Global student innovation

On Saturday September 22 we will kick off a new year of global student innovation projects. Students will be invited to a day of exploring how new tech can address tomorrow’s challenges, all under the coaching and guiding of researchers from the Product Development Research Lab. This is also a kick off for the Stanford ME310 Global Design Innovation project.

Read More