Archives

IDEA challenge – PhD Hackathon 2022

Three of our PhD students participated in the second running of the IDEA challenge – PhD Hackathon 2022. It is an event where groups of PhD students from several universities compete in a 4-day engineering design challenge. This year gathered teams from BTH, University of Bristol, NTNU of Trondheim, Aalto University, and University of Zagreb. […]

Read More

ME310 Convergence week på Stanford

BTHs team i Stanfordprojektet ME310 är precis hemkomna från ”Convergence Week” på Stanford University, där man tillsammans har jobbat med projektet och bestämt sitt slutkoncept som man ska konstruera till slutpresentationen i juni.  Årets projekt går ut på att utforska behov och möjligheter att ta alternativa energikällor till platser där man inte har lättillgänglig infrastruktur […]

Read More

Uppfinnare för en dag – Hyperloop pod designers!

Produktutvecklingslabbet bjöd in till en eftermiddag i Karlskrona Makerspace där ungdomar fick delta i årets sportlovsaktivitet; att i team klura på design av en pod för Hyperloop och sedan implementera sina idéer. Forskaren Johan Wall berättade berättade kort om problemlösningsprocessen och vilket material de hade att jobba med för att lösa utmaningen. NKT’s Kristina Owesson […]

Read More

We’re hiring!

Come work with us at Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering. We are looking for a PhD candidate in mechanical engineering with focus on model driven product development. Closely related to our research profile in Model Driven Development and Decision Support. Find the position here For more information contact: Dr Johan Wall, Head of […]

Read More

Research Spotlight; Alexander Barlo

Alexander Barlo is since early 2021 a PhD candidate in Mechanical Engineering at BTH. He is working with failure prediction in Sheet Metal Forming (SMF) Accurate failure prediction in Sheet Metal Forming (SMF) is a core task for all Computer Aided Engineering (CAE) departments within e.g., the automotive industry. Simulation based failure prediction of the […]

Read More

Congratulations Omsri Kumar Aeddula, Licentiate in Mechanical Engineering!

Omsri Kumar Aeddula presented his licentiate thesis entitled “Data-Driven Decision Support Systems for Product Development – A Data Exploration Study Using Machine Learning” in front of an hybrid audience of online listeners and physically present people. In all a crowd of some 50 participants. Omsri presented the context and motivation for his research and then […]

Read More