Archives

Welcome as a PhD candidate Mubeen Ur Rehman

Mubeen Ur Rehman is a PhD candidate at BTH that started Feb 1, 2023, signed up in Mechanical Engineering research education. He will be working in close collaboration with our research partners and in several of our portfolio of projects. WHO ARE YOU AND WHAT IS YOUR BACKGROUND? I am Mubeen. I majored in Mechanical Engineering […]

Read More

Welcome as a PhD candidate Leon Poot!

Leon Poot is a PhD candidate at BTH that started Dec 1, 2022, signed up in Mechanical Engineering research education. He will be working in close collaboration with our research partners and in several of our portfolio of projects. WHO ARE YOU AND WHAT IS YOUR BACKGROUND? As the title might suggest, I am Leon. […]

Read More

Elektriska entreprenadmaskiner utanför elnätet?

Karl-Henrik, Hedvig, Stefan och Ludwig skapade tillsammans med Stanfordstudenter Nomad och Oasis – två enheter som tillsammans kan generera och distribuera energi till eldrivna maskiner utanför elnätet, till exempel vid katastrofarbeten. Projektet är en del av kursen ME310, en årlig kurs och ett globalt samarbete med Stanford University där bland annat Volvo Construction Equipment utmanar […]

Read More

Conceptual Design in Informal Metalworking Microenterprises of Tanzania

Abstract Product design is a key aspect of human intelligence and creativity, attracting not onlyexperts but also people without any formal design training. Although numerous people in developingcountries design and manufacture products in metalworking microenterprises in the informal sector,there is still little knowledge about their design process. This paper aims to fill this gap in […]

Read More

CONVERGE | 2023

CONVERGE – Solving the energy distribution in road construction Sweden has committed to meeting the Paris Agreement by reducing greenhouse gas emissions to net zero in 2045. Transport in the construction industry, as a whole, uses 35% of global produced energy and annually releases 40% of carbon dioxide into the atmosphere. Today, approx. 6% of […]

Read More

DemoCreate | 2023

DemoCreate – Creative power for a democratic society DemoCreate är ett tvärgående, transformativt innovationsprogram för den kreativa sektorn. Genom att frigöra och förstärka den demokratiska och innovativa kraften hos kulturella och kreativa näringar är målet att bygga ett dynamiskt och inkluderande samhälle som värnar om alla medborgares grundläggande friheter. Arbetet utgår från att ett fritt […]

Read More

A Study of the Boundary Conditions in the ISO-16630 Hole Expansion Test

Abstract As new and more advanced sheet metal materials are introduced to the market, more accurate techniques for determination of failure limits are needed. One area that needs attention is edge formability, where the ISO-16630 standardized Hole Expansion Test currently is used to express this through the Hole Expansion Ratio. Over the years, this standard […]

Read More

“Pricka soptunnan” dagens innovationsutmaning!

Bastasjö Friskola åk 5 var på besök med 25 kids som var sugna på förstå mer kring teknikens möjligheter. Under en session i makerspacet fick de av Professor Tobias Larsson en kortare inblick i hur teknikutvecklingen har gett människan en bättre tillvaro, men också vilka problem och utmaningar det fört med sig, främst kring miljön. Sharing       

Read More

I-STAMP project progress meeting in Spain

The partners of I-STAMP project met in Mondragon Spain between 6th and 7th February to discuss project progress and exchange learnings. I-STAMp project aims to develop cost-effective and affordable actuators and sensors, together with fully automatic control systems to achieve self-adjustable production systems in automotive press lines. Read more about the project and partners at […]

Read More