Bli ingenjör!

Läs Maskinteknik vid BTH!

Produktutveckla och konstruera framtidens innovativa produkter och lösningar för ett hållbart samhälle!

Ingenjörer i Maskinteknik har byggt ryggraden i Sveriges industri, och kommer ha en än viktigare roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

Kom och läs våra utbildningsprogram som gör dig till en modern digital produktutvecklare med en framtidssäkrad verktygslåda för problemlösning. Du pluggar forskningsnära och i nära samverkan med våra industripartners, och blir redo för en global karriär!

Världen är full av problem som behöver lösas!
Jenny Elfsberg (industridoktorand vid BTH Maskinteknik) valde att studera till ingenjör för att hon är nyfiken helt enkelt. Och nyfikenheten tog henne till drömjobbet som ansvarig för Volvos innovationscentrum i Silicon Valley.

Våra maskinteknikprogram

Civilingenjör i maskinteknik | 300 högskolepoäng
Civilingenjör
Skapa en bättre, enklare och effektivare värld och framtid. Maskinerna gör jobbet, men du utvecklar tekniken som driver dem.
Högskoleingenjör i maskinteknik | 180 högskolepoäng
Högskoleingenjör
Maskinteknik ger möjligheter, och med hållbarhetsfokus kan du förbättra världen. Börja bygga din karriär inom konstruktion på BTH.
Masterprogram i maskinteknik - strukturmekanik | 120 högskolepoäng
Masterprogram - Strukturmekanik
Arbeta med avancerad produktutveckling i koordinerade processer och förutsäg och optimera prestanda med fysiska och virtuella modeller.
Produktutveckling - distans/deltid | 120 högskolepoäng
Produktutveckling
Komplettera din kompetens och styr din tekniska karriär mot produktutveckling och konstruktion. Du läser på BTH, men pluggar var du vill.

FAQ Maskinteknik

Vilket CAD-system använder ni av på BTH? Jag har exempelvis använt Creo i mitt tidigare jobb…”

Vi använder senaste utgåvan av Autodesk Inventor Professional samt även medföljande simuleringsverktyg såsom Nastran-in-CAD, mm i vår undervisning. Det är ett CAD/CAE-paket för 3D-solidmodellering med lösningar exempelvis CAM, Simulering, Design Automation, mm i jämförbar paritet med exempelvis Creo, Catia, Siemens NX, och SolidWorks.

Man brukar säga att det viktiga är att förstå och kunna handha ett verktyg i paritet med något dessa och förstå parametrisk modellering riktigt bra för att ha en bra kunskap om den delen av ingenjörsarbetet. Det är det som vi fokuserar på i vår CAD-undervisning.

Sedan är det inte stor skillnad mellan dem, och det går sedan, med några timmar nötande av tutorials i något av de andra verktygen, ganska lätt att ställa om till att vara bra på dem också – bara du har en bra grundförståelse av solidmodellering.

(En del av anledningen till att Autodesk är vår lösning är att de är ganska aggressiva med rabatter för högskolor, samt att de är drivande i utveckling mot nya tillverkningsmetoder såsom 3D-print och därmed också generativ design där man optimerar strukturer för tillverkningsmetoderna som kommer framöver. Det är stor chans att de kommer att öka sina marknadsandelar här framöver så vi tror att det i alla fall inte är fel att köra detta.)

Jag har förlorat jobbet pga krisen kring Coronapandemin, är det läge att kompetenshöja mig nu?

Det är alltid en god idé att läsa om man vill avancera i sin karriär och kunna ta sig an mer omfattande ansvarsuppgifter. Nu ser vi att det säkert kommer vara osäkert ett tag framöver, och då kan det vara en idé att göra något värdefullt av den tiden genom att läsa antingen en Högskoleingenjörs- eller Civilingenjörsutbildning, för att vara starkare rustad när det sedan vänder i konjunkturen och på arbetsmarknaden.

Vad är skillnaden mellan Civilingenjör och Högskoleingenjör?

Skillnaden ligger lite i djupet på utbildningen, båda har en solid grund i matematik, fysik, CAD, hållfasthetslära, maskinelement, mm. Men eftersom det är 2 år mer på civil så går vi lite mer på djupet i den och där läser man fler avancerade kurser. Båda utbildningarna är yrkesförberedande med flera projektarbeten där man får prova på att jobba i verkliga projekt med företag, men det blir lite olika omfattning beroende på vilket program man läser.

Vad är det för behörighet som krävs för respektive utbildningsprogram i Maskinteknik?

För Civilingenjör i Maskinteknik är det Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.

För Högskoleingejör i Maskinteknik är det Grundläggande behörighet samt Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1.

Om man läser Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik 3 år, kan man sedan hoppa på Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik?

Man kan (om man uppfyller antagningskraven) byta från det ena till det andra programmet, i mån av plats, eftersom programmen inledningsvis delar flera av kurserna. Det är dock så att de allteftersom från år 2 skiljer sig åt då Civilingenjörerna fördjupar sig vidare i de olika ämnena medan högskoleingenjörerna lägger mer fokus på tillämpning, och därför är det bra att byta så fort man känner sig säker på att man vill göra det valet.

Kan de som har/läst kandidatexamen i ekonomiprogrammet och företagsekonomi, ansöka till Master i Maskinteknik?

Generellt sett är ett krav för ett Masterprogram inom Maskinteknik att man också har läst ett kandidatprogram inom maskinteknik. Vi har till exempel ett Masterprogram i Maskinteknik med inriktning mot Strukturmekanik (fokuserar beräkningar och simulering av maskintekniska konstruktioner) och det kräver till exempel att man har en Bachelorexamen / Kandidatexamen i Maskinteknik.