Archives

Life cycle simulation to support cross-disciplinary decision making in early PSS design

ABSTRACT The development of early-stage simulation capabilities is a critical step in the quest for ‘frontloading’ early stage PSS design activities, reducing the cost and risk for rework associated with sub-optimal decisions. This paper describes how life cycle simulations, based on a Discrete Event approach, can be applied to support cross-disciplinary decision making in PSS design, facilitating […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Bra med Best Practice!

BTH arrangerade “Best Practice, Pedagogy & Collegial Learning 2019”, ett tillfälle för anställda att kunna ta del av lärarkollegors kunskaper och erfarenheter gällande pedagogik och didaktik. Evenemanget var ett led i BTH’s utvecklingsarbete kring att främja den pedagogiska praktiken vid BTH.   Maskinteknik deltog med 4 av 14 bidrag under dagen. I workshop-form presenterade de olika deltagarna sina best practices för kollegor […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Studentprojekt: Samverkande autonoma robotar utvecklade av samarbetande ingenjörsteam

Hur angriper man på ett effektivt sätt en designutmaning där flera olika ingenjörsteam utvecklar och levererar delar av totallösningen? Det har studenterna i årskurs två funderat på under våren när dom jobbat med en mekatronisk utmaning där uppgiften var att konstruera, bygga och programmera en autonom robot. Utmaning i projektkursen MT1538 fokuserade även i år […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Systems Engineering students innovating with Dynapac

On May 22nd the final presentation of the MT2563 Systems Engineering course took place at Dynapac (Fayat Group) headquarters in Karlskrona. 21 students from the mechanical engineering program presented the results of six systems engineering projects, focusing on the redesign of different sub-systems of Dynapac machines. This year topics focused on the re-engineering of the […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Kick-off for MD3S+ profile project

Together with company partners and the entire research team a kick-off was held to celebrate the start of MD3S+ (Model Driven Development and Decision Support profile+, 55 msek 3 year project). Dean Benny Lövström and Profile Director Professor Tobias Larsson inaugurated the profile+ project. Presentations of the three research streams then took place and it […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Interest in research

We typically do research in order to make an impact; better products, less material use, less environmental impact, higher value, lower cost etc. The solution space is wide and the knowledge generated is big. Still, it is interesting, and fun, to once-and-a-while have a look at how the articles are being downloaded or viewed. So, […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Seminarie: Modelldriven produktutveckling

Sedan 2013 har BTH tillsammans med företagspartners drivit ett forskningsprojekt med fokus på modelldriven utveckling och beslutsstöd fokuserat på att stödja framtagningen av morgondagens hållbara produkt-tjänstelösningar. Projektet avslutas Mars 2019 och resultat börjar finnas tillgängliga. I samarbete med SIG-PM och Produktutvecklingsakademin höll projektet en resultatsession fokuserat på hur ett modellbaserat arbetssätt kan användas vid produktutveckling. Sharing       

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Special Session “Model-Driven Decision Support for PSS” at CIRP IPS2

Marco Bertoni and Tobias Larsson are together with Giuditta Pezzotta and Fabiana Pirola of University of Bergamo setting up a special session on “Model-Driven Decision Support for PSS” at CIRP IPS2 that will be held in Hong Kong / Zuhai 2019. Deadline for proposals are Nov. 30th for full paper & abstract submission, more info here. […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More