Besök på Tre D Mekaniska och MRT System

Besök på Tre D Mekaniska och MRT System

I december besökte studenter från Indien och Kina på 3+1 programmet i Maskinteknik Tre D Mekaniska AB i Vilshult i syfte att följa upp deras projekt gentemot en av företagets egna produkter i avseende på design, hållfasthetslära och simulering. VD Kristoffer Persson gick igenom med studenterna och följde upp deras projekt, samt hade genomgång av deras högteknologiska maskinpark med bland annat 3D-lasersvets och 2D-fiberlaser.

I slutet av januari hade studenterna uppstart gällande deras examensarbete hos MRT System AB i Karlskrona. VD:n i företaget gick igenom upplägget och introducerade problemställningen till studenterna som kommer innefatta tekniklösningar inom miljöteknik för olja och gasindustrin.  

Categories: News