Monthly Archives: January 2019

Simulation-driven design, Projects 2018

Modelling and simulation are today a natural part of engineering design in businesses of all types and sizes. However, transition from simulation as primary a tool for verifying solutions that are already decided upon towards the use of simulation to stimulate creation of new concepts and provide guidance towards more optimized designs, especially in early […]

Read More

Seminarie: Modelldriven produktutveckling

Sedan 2013 har BTH tillsammans med företagspartners drivit ett forskningsprojekt med fokus på modelldriven utveckling och beslutsstöd fokuserat på att stödja framtagningen av morgondagens hållbara produkt-tjänstelösningar. Projektet avslutas Mars 2019 och resultat börjar finnas tillgängliga. I samarbete med SIG-PM och Produktutvecklingsakademin höll projektet en resultatsession fokuserat på hur ett modellbaserat arbetssätt kan användas vid produktutveckling.

Read More