Gästföreläsning Jerker Lessing, BoKlok

Gästföreläsning Jerker Lessing, BoKlok

13-14, J1650, BTH
18 Mar 2020

Industriellt byggande har kommit att bli en het fråga för byggindustrin med hopp om effektivare och säkrare processer samtidigt som byggandets miljö- och klimatbelastning minskas rejält. Men vad är då detta med industriellt byggande? Och finns det några företag som redan jobbar så? Jerker Lessing är Adjungerad Professor på Stanford University och Forsknings- och Utvecklingschef på BoKlok och kommer att berätta om vad industriellt byggande innebär och hur BoKlok anammat detta under drygt 20 år för att kunna bygga bostäder till låga priser för de många människorna.

https://www.facebook.com/events/262695518065372/