Archives

Becoming An Innovative Company: Assessing An Organization’s Innovation Capability From The Perspective Of A Team

Research paper published in the 15th International CINet Conference, in Budapest, Turkey, 2014. Abstract Literature points out the need for companies to innovate continuously. Such need requires that companies develop capacities to exploit and improve current work as well as to develop and explore more radical opportunities. This paper is a case study that investigates […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

ExDin III – Expertnätverk i diagnostik | 2015-2017

I takt med den åldrande befolkningen och de medicinska behandlingsmetoderna utvecklas ökar antalet personer som är multisjuka, vilket gör diagnostiken mer komplex och krävande. Projektet ska ta fram en modell för hur för samverkan mellan specialister i diagnostiska nätverk kan gå från projekt till ordinarie verksamhet. Samverkan sker mellan fem akademiska parter, tre landsting och […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Volvo CE iCoach days 2014

Global innovation coach meeting was the topic of BTH research partner Volvo Construction Equipment’s event in Eskilstuna these past days

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

DESIGN METHODS AND FACTORS INFLUENCING THEIR UPTAKE IN PRODUCT DEVELOPMENT COMPANIES: A REVIEW

ABSTRACT Product development companies are under pressure to produce high quality products that satisfy requirements from different stakeholders including end-users. This requires them to improve the efficiency and effectiveness of their product development processes. Design methods are necessary to support these companies to improve their product development processes, and thereby in producing high quality products […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

VITUM – VIrtual TUrbine Module demonstrator | 2014-2017

The aim of the project is to demonstrate how innovative solutions can be developed if traditional modular and component interfaces are challenged and to enable a hardware demonstrator for Clean Sky II. The project aim to develop and demonstrate technologies and capabilities that can be realized a s several components in a turbine module are […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Mini-conference on Value Driven Design approach for increased value in industrial offerings

Welcome to a day at BTH where experience and knowledge from European aerospace development projects will be shared via the topic of “Value Driven Design”.  Date: March 20, 2014 Time: 10.00 – 15.00 Venue: Multisalen, Blekinge Institute of Technology Agenda 10.00-10.30 Product-Service Systems for increased value creation in the industrial sector. Tobias Larsson Tobias Larsson is Professor […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

“Package opening and tamper evident for ageing people” is a new research project approved for Associate Professor Sharon Kao-Walter together with iPack VINN Excellence Center. The aim of the research is to provide detection of tamper evidence for single (first time) and multiple opening of food and medicine packages. For more information: Product Development Research Lab […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Ny nationell forskningsagenda inom flyg

NRIA Flyg är den svenska forsknings- och innovationsagendan för flyg med målsättningen att stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet. Den är framtagen av representanter från företag, universitet/högskolor/institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknik. Agendan är i första hand ett dokument som uppdateras regelbundet. Men den är också en process, ett kontinuerligt arbete där de deltagande aktörerna skapar nödvändig samsyn kring och styrning av […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More