Blog

BTH-forskare i Kina för att diskutera hållbar produktion

En delegation bestående av forskare från bland annat BTH, Lunds universitet, Swerea IVF, Tetra Pak och Volvo Cars har diskuterat hållbar materialformning och dess tillämpningar inom bil- och förpackningsindustrin vid ett veckolångt besök i Kina. Symposiet arrangerades av BTH, Shanghai Polytechnic University och Kunming University of Science and Technology.

Read More

MakerNinjas

För att på ett bättre sätt kunna stödja er som arbetar i våra innovationsmiljöer så har vi tagit hjälp av studenter med intresse och erfarenhet av ”making”. Vi kallar denna nya roll i vårt Makerspace för ”MakerNinja”.

Read More

Öppet Hus på BTH

Under lördagen hade BTH öppet hus för att intresserade skulle få inblick i vilka studiealternativ som finns samt hur utbildningen är upplagd, samverkan med näringsliv och vilka labb-resurser mm som finns. Makerspacet hade öppet under dagen för att besökare skulle få se och känna på tekniken som våra studenter har access till.

Read More

Samverkan “in real life” mellan BTH och medlemsföretag i Techtank

I mitten av mars besökte lärare och forskare från BTH, Blekinge Tekniska Högskola, två av Techtanks medlemsföretag i Olofström – EBP och Wugang Tailored Blanks. Syftet med besöken var bland annat att fördjupa kontakterna mellan högskolan och näringslivet genom att öka kompetensen om varandra och hitta samarbetsmöjligheter såsom exjobb och studentprojekt. Både företagen och högskolan […]

Read More

Experimental and numerical assessment of the work of fracture in injection-moulded low-density polyethylene

ABSTRACT The fracture mechanics properties of injection-moulded low-density polyethylene (LDPE) sheets were investigated both experimentally and numerically. The total work of fracture was determined experimentally, by means of fracture mechanics testing of sheets of injection-moulded LDPE with side cracks of different lengths. A multi-specimen method, proposed by Kim and Joe (1987), was employed. The total […]

Read More

Creating High-performing Innovation Teams

ABSTRACT This research suggests a conceptual process of how to create high-performing innovation teams to meet the market’s need of faster ways of conducting innovation work. The CIT-process (Creating high-performing Innovation Teams) is a five-step-process systematically developed to meet organizational-, team-, and individual perspectives. On a holistic level, this research contributes to prior research by […]

Read More

Masters thesis opportunities in testing and finite element simulation of packaging materials

Packages are the means of preservation, distribution and convenience of use for food, medicine and other consumer products. Introduction of new packaging materials or package opening techniques for better user experience, forces new design measurements which require a large number of prototype developments and physical testing. In order to achieve more rapid and robust designs, […]

Read More