NU2016 “Global studentsamverkan tillsammans med företag”

NU2016 “Global studentsamverkan tillsammans med företag”

Christian Johansson och Tobias Larsson deltog på NU2016. NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. 2016 är den femte NU-konferensen i ordningen, och den hölls i Malmö.

IMG_5790
Christian ready to roll!

Christian och Tobias pratade om “Global studentsamverkan tillsammans med företag” och använde studentprojektet mellan Stanford/BTH som exempel.

Se presentationen här:

Categories: Education