BTH och Telenor i samarbete om Innovativ produktutveckling

BTH och Telenor i samarbete om Innovativ produktutveckling

Telenor har under 6 månader tillsammans med BTH genomfört en uppdragsutbildning med fokus på innovativ produktutveckling. Med fokus på tre moment; global konkurrenskraft, värdeinnovation, och lean, har man genomfört lektionspass, workshops och egna uppgifter. Syftet har varit att skapa en förståelse för de krafter som är i spel i en alltmer global konkurrenssituation, och att kunna jobba med utveckling av koncept som skapar värde på marknaden, samt att kunna effektivisera processerna för leverans av produkter.

Andreas_Kristensson_lowres.jpg
Andreas Kristensson, Telenor.

– Vi har lärt oss mycket genom denna kursen, och att kunna kombinera det dagliga arbetet med denna utbildning har varit mycket givande. Vi verkar ju i en bransch i ständig förändring, och tempot ökar hela tiden. Detta ger oss en möjlighet att använda nya verktyg och insikter i den ständiga utveckling som sker, både internt & hos partners. Vi har mycket att lära av Tobias & kollegorna på BTH, säger Andreas Kristensson, ansvarig för Innovation & Affärsutveckling inom Företagsförsäljning på Telenor.

Projektuppgifter som genomförts i grupper har bidragit till att skapa förståelse för olika delar av Telenors verksamhet, och inom ramen för kursen har även en produkt lanserats av ett av teamen, Telenor Videomöte (https://www.tmote.se) som är en plattformsoberoende tjänst för videomöten.

– Det har varit roligt att jobba med Telenor i denna kursen, och spännande att Telenor satsar på sina anställda på detta sätt, säger Tobias Larsson, Professor och ansvarig för kursen. Att kunna balansera effektivitet med utvecklingsperspektiv är inte lätt, speciellt inte för de stora företagen med många anställda, fortsätter Tobias.

Relaterat

For more information, contact Professor Tobias C. Larsson, tobias.larsson@bth.se.

Categories: Education, News